Полското списание за литература и култура "Opcyе" от Катовице, в чийто Програмен съвет са такива видни творци като композитора Войчех Килар, художника Йежи Новоселски и кинорежисьора Кажимеж Куц, е отпечатало български брой. В него са представени Алек Попов, Георги Господинов, Емил Андреев, Богдан Богданов, Никола Георгиев (с него има и интервю на съставителя Георги Минчев, който преподава в Лодзкия университет), Иван Арнаудов, Кристин Димитрова, Бойко Ламбовски и Борис Христов. Също така интервю с Теодосий Спасов и статии от Виолета Дечева и Галя Симеонова-Конах. Броят е илюстриран с български плакати. Главната редакторка Алина Швешчак оцени високо новата българска литература и заяви, че ще продължи да я представя.
Неотдавна в Краков в издателство "Университас" бе отпечатана книгата на Боян Биолчев "Отвъд мита. Адам Бернард Мицкевич. Между осанката на народния пророк и homo ludens" в превод на Целина Юда. На премиерата в Ягелонския университет присъства и авторът, който е възпитаник на университета.

Силвия Борисова