Сборник "Четене на литературната класика" представи Катедрата по руска литература към Софийския университет (13.06. т.г., СУ). Книгата, издадена от Румен Леонидов, е в чест на 60-годишнината на проф. Петко Троев и съдържа непубликувани досега текстове на русисти от всички български университети и поколения.
"Фактът, че авторите присъстват в сборника без титли, подчертава желанието ни да представим българската русистика като съ-битие, като едновременност на съществуването и на съизживяването на руската литература", каза на премиерата един от бившите студенти на проф. Троев и настоящ асистент в катедрата Людмил Димитров. "Да продължава смело и упорито да кърти едри късове от нескончаемия рудник, наречен руска литература" пък пожела на юбиляря един от неговите бивши преподаватели проф. Германов.

Анахит Хачикян