Честито!

Славчо на 60!
От филм на филм (операторски и режисьорски) и от проект на проект (за Закон за киното), вечно забързаният Радослав Спасов (с неизменната тежка чанта на рамо) на 14 юни закръгли 60. Невероятно, ала факт: 34 от тях са посветени на киното - от асистент-оператор в "Мъже в командировка", през оператор на "Изпит", "Вилна зона", "Авантаж", "Служебно положение - ординарец", "Лачените обувки на незнайния войн", "Мера според мера"... до автор-дебютант на "Сирна неделя" и режисьор на предстоящия проект "Откраднати очи". Заснел едни от фундаменталните игрални филми на България, запечатвайки времето чрез виртуозни актьорски портрети, в мъчителните години на преход и беззаконие крупният визуалист Радослав Спасов се оказа и ловък администратор ("Филмаутор" и бордът на директорите на "Бояна филм" ЕАД), и упорит продуцент, и борбен отстоятел на филмовата ни индустрия.
Славчо, бъди все така млад и вдъхновен, със сили да носиш тежкото бреме на българското кино!

Култура