Миналата седмица издателство "Кама", което заявява себе си като издателство за стойностна историческа литература, представи 20-та си книга, а именно книгата на унгарския историк Ференц (Франсоа) Фейтьо "Реквием за една загинала империя".
Научният редактор на книгата, историчката Искра Баева подчерта, че книгата е опит за преосмисляне, а не за пренаписване на историята. Опирайки се на ревизионистичната теория и задавайки въпроса "Какво би станало, ако събитията се бяха развили по друг начин?", отговорът на Фейтьо е, че последиците от разпада на Австро-Унгария са лоши. Ако Първата световна война слага край на империите - на Османската, на Пруската, то разпадът на Австро-Унгарската е най-трагичен. Възникването на нови национални държави води към по-голяма нетолерантност към вътрешните малцинства, отколкото в общото икономическо пространство. Нейният разпад и възникването на нови политически съюзи изиграват не малка роля за процесите, довели до Втората световна война (и до понятията за масова и за тотална война). Това бяха тезите, върху които обърна внимание Искра Баева и в заключение каза, че историята на Австро-Унгария - с негативите и позитивите си, е поучителна за формирането на нова, обединена Европа.
За премиерата на книгата си тук беше и самият автор. Той е роден през 1909 г. в Надканижа, Унгария. Завършил е унгарска филология, германистика и история. През 30-те е участвал в социалдемократическото движение. През 1938 г. е бил кореспондент в Париж на унгарския вестник "Непсава", през 1947 до 1949 е кореспондент на Унгарската пресслужба, също в Париж. През 1949 г. публикува статия срещу водения в Унгария политически процес срещу Ласло Райк, след което остава като емигрант във Франция. Завеждал е катедрата за Източна Европа и СССР в "Колеж дьо Франс", бил е и зам.-главен редактор на източноевропейския отдел на Франс прес. Сред книгите му е и трилогия за народните демокрации.

И.И.