60-годишният юбилей на проф. Кирил Топалов бе тържествено отбелязан от Факултета по славянски филологии при Софийския университет (17 юни т.г., СУ). Предвидената за случая зала 1 се оказа тясна да побере всички академични хора, сини политици, общественици, медии... - и множеството своевременно се премести в Аулата.
Тържеството откри ректорът проф. Боян Биолчев, който ни говори за "дифузното присъствие на Кирил в литературния ни живот". Деканът проф. Валери Стефанов представи юбилейния том изследвания в чест на Топалов, назован "Разночетения на текста": "Сборникът е съсредоточен върху българското и балканското Възраждане, четени като представи за света и ценностите, като топики и знакови пространства". Господин деканът сподели и за своите съкровени разговори с проф. Топалов относно "женския свят" и пожела на юбиляря все така да му се радва...
Представянето на останалите нови издания - монографията "Раковски и Ригас в културноисторическите модели на балканското Възраждане", "Избрани романи" и "Избрани пиеси" на Кирил Топалов - беше изместено от дълга серия поздравления на бивши състуденти, студенти, колеги и почитатели на Топалов. Професорът получи две сувенирни каравели, уникална рисунка на цар Нептун и дори титлата "осеменител на българското Възраждане"!

Анахит Хачикян