Изборът на "Култура"


Боян Манчев

Невъобразимото
Опити за философия на образа

Нов български университет
София, 2003,
цена 9 лева