Среща с Блага Димитрова

За една литературна среща,
Михаил Неделчев

Литературен петък в Пловдив