ABSOLUT във Венеция

50-то юбилейно издание на Биеналето във Венеция има безпрецедентен участник - търговска марка. И то не коя да е, а тъкмо ABSOLUT VODKA, чиято уникална стратегия да "помирява" бизнес и изкуство върху територията на рекламата я извиси сред най-успешните в света. Паметливци навярно се сещат, че и у нас преди няколко години имаше креативен конкурс AВSOLUT, а стотиците проекти бяха изложени в Градската художествена галерия. В секцията "Екстра 50" на Биеналето именитата шведска водка се представя с изложбата ABSOLUT GENERATIONS. Тя включва 13 дуета (утвърден автор и новак), сред които Ян Саудек + Вероника Бромова (Чехия), Луиз Буржоа + Аспазио Харонитаки (САЩ/Гърция), Ханс Холайн + Луис Рене (Австрия), Бен + Беатрис Кюсол (Франция), Олег Кулик + Blue Noses (Русия) и др. Марката е известен меценат на изкуството по формулата "ментор - протеже". Началото на тази традиция е поставено преди 18 години, когато Анди Уорхол рисува първата картина за нея - бутилката ABSOLUT, превърнала се в една от иконите на попарта и наскоро изнесена в заглавие на изключителен документален филм, посветен на корените на артиста-постмодернист ("Абсолют Вархола", 2002, реж. Станислав Муха). Точно тогава, през 1985, той препоръчва неизвестния Кейт Херинг, който пък на свой ред избира свое протеже и т.н. Уникалното в сегашната изложба е, че авторите работят не един след друг, а заедно. И произведенията им - ексцентрични, експериментални и еквилибристични - са адекватни на тазгодишната тема на Биеналето: "Мечти и конфликти - диктатът на зрителя".

Г.Д.


Абсолютна креативност - това е може би най-подходящата квалификация за дебюта на ABSOLUT на Венецианското биенале или за изложбата ABSOLUT GENERATIONS. Светът на ABSOLUT е приказка, чиито разнообразни идеи изграждат фикции и метафизични внушения. Получава се цялостна ABSOLUT-визия, цялостен художествен проект, обединен от индивидуалната творческа игра с логото и формата на бутилката. Ритъмът и динамиката, създадени от отделните графични композиции, предизвикват зрителя. Засилват любопитството му. Карат го да възприеме цялостното въздействие на експозицията като четене на книга. Този прочит е изключително интересен, защото всяка творба (постер) е белязана от свежата идея и провокативния виц. Трансформацията на идеята е ту в графичен образ, ту в знак, ту в ново изображение, ту в нова смислова мрежа, ту в собствен подсвят на нови обекти... Всяка от композициите активира по собствен начин и натоварва формата с енергия - чрез идея, монументалност, фрагментарност, плакатно послание... Общите елементи (ABSOLUT-лого и ABSOLUT-силует), натоварени от авторите с различна символика, обитават собствени пространства в отделните композиции. Логото и силуетът се превръщат във форми извън обичайната видимост - те трансформират една конкретност в друга, съпроводени от вица, провокацията, изненадата. Композициите на ABSOLUT са заредени с огромна доза асоциативно мислене, те се заиграват със зрителя, осъществявайки двойствена визия (ABSOLUT BLUE NOSES).
В цялата серия забелязваме постоянно преобръщане на логото в нов обект и на нови обекти - в логото. Визията ABSOLUT е толкова свежа и екстремална, че не се поддава на обичаен анализ. Безсмислен е всякакъв опит за преразказ, след като сме изправени пред завършени концептуални структури с индивидуални графично-плакатни решения. Водещият символ ABSOLUT търпи необичайно знаково развитие във всяка композиция. Стига се до парадоксални графични метаморфози (ABSOLUT MERCIER, ABSOLUT NOWAK, ABSOLUT POUSTTCHI) и дори до шок, както е в ABSOLUT HARONITAKI.
Постерът ABSOLUT SEMICONDUCTOR постига усещане за кинетичност - чрез артистичната връзка между изтегления хоризонтален формат и игривите отражения на бутилката, постигнати от калиграфско наслагване на скорописи. ABSOLUT GENERATIONS представлява цялостен пластически концепт, изграден от различни автори. При едни наблюдаваме чиста живописна техника, преекспонирана до сигнала "кавалетна живопис" (ABSOLUT SALVINO и ABSOLUT FERNSTROM). При други графичният проект е изграден на базата на фотоизображения и тяхното дигитално наслагване (ABSOLUT HARONITAKI и ABSOLUT POUSTTCHI). Трети разчитат на топлината на рисунката, петното и линията (ABSOLUT CUSSOL и ABSOLUT DELPHINE). Четвърти залагат на експерименталните неконвенционални фотографски композиции (ABSOLUT PREGO)...
Стъписващо е посланието на постера ABSOLUT BIENNALE на Томас Грюнфелд. Послание, което ни пренася в полето на сюрреална езотеричност - бяло шише върху условно бяло мисловно поле, графично прорязано от зооморфни зеници. Те гледат навсякъде. Ефектът е шоков. Чрез ревнивото съхраняване на загадката в себе си, този постер сякаш обобщава цикъла провокативни композиции - множеството очи на изкуството ABSOLUT.

Людмил Веселинов