Обещанието
"Бззз-з-з-з" е книжчица стихове, сънища и рисунки от Александра Чаушова ("Стигмати", оформление Яна Левиева, С., 2003).
Стиховете са алогични, заумни, нахални, присмехулни, свободолюбиви, смешни, смислени, прелъстителни, фантазмагорични...
Сънищата са безстрашни, мазохистични, мрачни, разломяващи, самовлюбени, хиперреалистични, уплашени, учудени, ясновидски...
Рисунките са "създадени на моя училищен чин през разни мъртви десет минути до края на часа, когато всичките ти движения и пищежи се превръщат в линия", както пише съъъвсем младата Александра.
...И читателите искрят пред обещанията на "Бззз-з-з-з"!

М.Б.