С приближаване на решаващото разширение на Европейския съюз и с привършването на работата на Европейския конвент по една бъдеща Конституция на Европа все по-силно се чувства нуждата от общоевропейски дебат за бъдещето на ЕС.
Откликвайки на тази нужда, по идея на Юрген Хабермас няколко бележити европейски интелектуалци публикуваха на 31 май т.г. (дни преди Солунската среща на върха) в различни вестници свои размисли за развитието на Европа.
Тук публикуваме текста на Юрген Хабермас и Жак Дерида, появил се едновременно в Liberation и във Frankfurter Allgemeine Zeitung (откъс от него излезе и в "Литературен вестник"), отговорът на унгарския писател Петер Естерхази; предлагаме също мненията на Улрих Бек, Барбара Спинери, както и подборка от текстове от европейската преса.
Предвид интереса, който тези менния, надяваме се, представляват и за българския читател, в броя си от 1 август т.г. ще публикуваме текстовете на Ричард Рорти в Sueddeutsche Zeitung, на Умберто Еко в La Repubblica, на Джани Ватимо в La Stampа и на Фернандо Салватер в El Pais.

К


Етапи на обединението

1951 г. - Шестте (Белгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Франция) създават Европейска общност за въглища и стомана.
1952 г. - Шестте създават Европейска общност за отбрана, договорът е отхвърлен от Френския парламент.
1957 г. - Шестте подписват Римския договор, създавайки Европейската икономическа общност и Общност за атомна енергия.
1958 г. - Общият пазар е факт.
1961 г. - Създаване на Обща селскостопанска политика. 1968 г. - Завършено е изграждането на митнически съюз.
1974 г. - Държавните и правителствени ръководители решават да се събират три пъти годишно на Европейски съвет.
1979 г. - Първи избори с всеобщо гласоподаване за Европейски парламент.
1992 г. - Договорът от Маастрихт влиза в сила.
1995 г. - Шенгенската конвенция позволява свободното придвижване на гражданите между девет държави на Съюза.
1999 г. - Еврото става обща парична единица за единайсет (после за дванайсет) държави на Съюза. Въведено е в обръщение през 2002 г.
2003 г. - Държавните и правителствените ръководители одобряват конституционния проект, подготвен от Европейския конвент.