Защо мълчим?
В Обединеното кралство работата на Конвента по бъдещето на Европа повдига оживен дебат. Британските евроскептици, които съставляват голямата част от населението там, силно се страхуват, че членовете на Конвента ще отворят пътя към една европейска "супер-държава". Но колкото британците преувеличават, толкова и холандците не правят нищо. На безмерната врява оттатък Ламанша се противопоставя оглушителното мълчание на нашето крайбрежие. Това немеене може да излезе скъпо на холандците, ако не вземат мерки. Например, да се окаже, че някоя от "светая светих" на холандците, като прогресистката им политика в областта на опиатите, бъде подчинена на Брюксел. Трябва да си извадим поуки от еврото. Решението за заместването на флорина бе взето, така да се каже, безшумно. Упреците започнаха едва след като европейската парична единица беше вече факт и когато хората си казаха, че тя повишава цените. Хага опитва да прекъсне евро-апатията с информационни кампании, но напразно. Във втората камара на Парламента се говори за идеята да се организира референдум по членовете на Европейската конституция. Проблемът е, че твърде сложни аспекти, отнасящи се до Европа, ще трябва да бъдат сведени до един въпрос, на който избирателят ще трябва да отговори само с да или не. Важно е обаче да се мисли възможността за референдум. Така парламентаристите ще са задължени повече да държат сметка за мнението на гражданите. Във всеки случай, досието "Европа" трябва да бъде политизирано - партиите и политическите лица трябва да се осмелят да вземат по-ясна позиция по работата на Конвента.
Либералната партия го направи в края на миналата година, когато заплаши да се противопостави на влизането на Полша в Европейския съюз. Сега дойде ред на министъра на правосъдието, който предупреди за опасностите от една по-задълбочена интеграция в областта на правосъдието и полицията. Такива позиции дразнят, но пък подхранват дебата. Мисленето за Европа не трябва да бъде патент само на елита от чиновници и политици.
Най-вече сега, когато прехвърлянето на суверенитет започва да става болезнено, всеки избор трябва да бъде ясен на всеки гражданин.

De Volkskrant, Амстердам

Подборката е по в. Courrier intermational