Изборът на "Култура"


Хана Арент / Мартин Хайдегер

Писма и други документи (1925-1975)

Превод от немски Димитър Денков

Издателска къща КХ, София, 2003
Цена 11 лева