Свободният растеж
на Дивите ягоди


След фантастичния си гастрол в Барбикан сентър - Лондон, и Тържествения концерт по случай 100-годишнината на своя създател и патрон, в рамките все на същия този месец Националният фолклорен ансамбъл "Филип Кутев" представи и съвсем нова програма, назована доста необичайно - "Диви ягоди". Идеята на спектакъла е да се покаже многообразието от култури по тая земя, на фоклорни многоличия и връзките, които могат да породят те в съзнанието: "Българи християни и българи мохамедани, власи, гагаузи, евреи, каракачани, арменци, турци; звуци, багри, диалекти, движения, езици" (из програмата) - да се покажат пластове, връзки ("родствени и неродствени") и култури в съвременна визия и със средствата на играта. Играта, която къса със сакрализацията на традицията, за да й остане изконно вярна, но чрез свободния модерен възглед в отношението към нея. Днешният подход в естетизацията и стилизацията на песента и танца, както и в трактовката на традиционното надсвирване, определя и нов период в развитието на ансамбъла. Период, който очевидно трябва да се свързва с името на Елена Кутева. Кутева ръководи ансамбъла в последните 7-8 години и, струва ми се, в тази си дейност тя е достойна дъщеря на Филип Кутев. Тя не се опита да реставрира или да имитира, или, не дай Боже, да консервира класическия репертоар (песенен и танцов) на ансамбъла. Но по същия начин, по който Кутев навремето е "чул" необходимостта от създаването на тази формация с определени "правила на играта", днес дъщеря му показва своята музикантска чувствителност към съвременните тенденции и насърчава очевидно екипа си в тази посока. Днес ансамбълът се въодушевява от индивидуалната красота и особеност на всеки един; излъчва множественост на посланието, в която се чете отговорността за собствената изява в контекста на общия естетически модел; екипът, събран от Кутева - Георги Андреев, Георги Генов и Ивайло Иванов - вижда се, работи пълноценно; идеите и рисковете се поемат общо; общо е и превъзмогването на всички онези прагове на "националното", които биха могли да се превърнат в стопери за развитието на формацията.
Този състав днес съчетава великолепно законите на сцената с въодушевлението от вътрешния импулс, с доказването на личното можене и търсенето, и находките във всеки отделен танц или песен. В танцовата лексика на ансамбъла доминира по невероятен начин изразено възхищение от отделния детайл, от красивото движение или от израза на тялото. Тук всеки е съществен; в хорото играят хора с различни характери и това изумително се виждаше и усещаше във всяка композиция. Беше колоритно, беше красиво, беше естетско, беше първично, някъде мистично, а в същото време изтънчено и вдъхновено. Беше изкуство, създадено от хора със съвременна чувствителност, които не са изневерили на идеите и намеренията на Филип Кутев. Не случайно неговата "Думай Злато" се вплете толкова естествено в програмата на концерта от музика предимно на Георги Андреев, също и на Георги Генов.
Обикновено по такъв начин те изкушава изкуството на хора, които не се взимат насериозно, за които, пак ще кажа, играта е повече от радост, повече от всичко. Хора с талант и мъдрост.

Екатерина ДочеваКрешендо
декрешендо