Отворено писмо относно
Проектозакона за филмовата индустрия

До Проф. Огнян Герджиков
председател на НС на РБългария
До Г-н Георги Първанов
президент на РБългария
До Г-н Симеон Сакскобургготски
министър-председател на РБългария


Уважаеми господин председател,
Уважаеми господин президент,
Уважаеми господин министър-председател,


Във връзка с предстоящото второ четене на Проектозакона за филмовата индустрия, обезверени, че българските политици милеят за националнoтo ни кино и имат воля да го съхранят и развиват, ние ви призоваваме:
- не допускайте приемането на закон, в който е заложена дългосрочна вреда за българското кино, българската култура и национална идентичност!
- не допускайте приемането на закон, от който ще се срамуваме, защото ще е пример за нашата изостаналост по отношение европейското законодателство в тази сфера!
Като представители на българската филмова общност, ние многократно сме заявявали, че Проектозаконът, внесен от Министерския съвет, е анахроничен, нефункционален, че в него са заложени недемократични принципи на управление на бъдещата Агенция, че той обрича киното ни на жалко вегетиране, след като не осигурява автономност на филмовата и аудио-визуалната индустрия.
Последните си надежди, че Проектозаконът ще бъде коригиран във вярна посока, свързвахме с внесените от народния представител г-н Коста Цонев аргументирани предложения за изменения и допълнения на Проектозакона. Ние, кинопрофесионалистите, подкрепяни и от представители на граждански организации в други области на културата, категорично стоим зад принципната позиция на г-н Коста Цонев и изразяваме нашата воля за подкрепа на неговите усилия. С дълбоко огорчение разбрахме, че отново се правят опити тези предложения да бъдат отхвърлени с аргументи, които прозрачно подменят дългосрочни национални цели с временни икономически интереси, аргументи, които са професионално несъстоятелни.
Унизително е - и за вас, и за нас, и за цялото ни общество - Комисията по култура към Народното събрание да допусне приемането на един некачествен закон.
За нас става очевидно, че след като в парламентарната Комисия по култура няма консенсус, за да се изработи един модерен и функционален закон, предстоящото разискване и приемане на Закона член по член ще забави процеса. Имайки предвид дълбоката криза, в която се намира българското кино в момента, подобно забавяне би го доубило.
При това положение в момента ние виждаме един-единствен изход - да се приеме Закон - член единствен, съдържащ гаранции за осигуряването на минималното годишно държавно финансиране за филмопроизводство - така, както това е заложено в Проектозакона на МС.
Това временно решение ще даде глътка въздух на българското кино и ще го извади от колапса, в който бе вкарано и се държи съзнателно и безотговорно от всички български правителства от 1990 година насам. Нов закон, който определя развитието на националната филмова и аудио-визуална индустрия, трябва и може да бъде приет само тогава, когато политиците осъзнаят, че развита държава без развита култура не може да има.

7 юли 2003

Подписали в азбучен ред:
Айсидора Зайднер, Ана Петкова, Андрей Слабаков, Ани Йотова, Атанас Атанасов, Биляна Томова, Божидар Петков, Борис Мисирков, Валентин Танев, Васил Живков, Велислав Казаков, Вихра Тарабанова, Владимир Ангелов, Владимир Андреев, Георги Андреев, Георги Богданов, Георги Данаилов, Георги Дюлгеров, Георги Тодоров, Георги Чолаков, Емил Христов, Ивайло Христов, Иван Андонов, Иван Бърнев, Иван Добчев, Иван Тонев, Иван Черкелов, Иглика Трифонова, Илко Дундаков, Камен Донев, Константин Занков, Костадин Бонев, Красимир Крумов, Кръстьо Лафазанов, Любомир Младенов, Людмил Тодоров, Маргарита Младенова, Маргита Гошева, Мартичка Божилова, Мая Новоселска, Милан Огнянов, Милена Андонова, Надежда Косева, Никола Ковачев, Никола Корабов, Николай Урумов, Павлина Желева, Павлина Иванова, Петко Спасов, Петър Антонов, Ралица Бонева, Рангел Вълчанов, Росица Вълканова, Светослав Драганов, Светослав Овчаров, Стефан Мавродиев, Стефан Москов, Стефка Янорова, Христо Гърбов, Христо Мутафчиев, Христофор Божилов.