Синтетичен пейзаж е изложба, специално подготвена зa пространството на галерия "Райко Алексиев". Васко Славков е изработил девет от голямоформатните си пана с графит и креда, но показва също серия акрилни пана. Художникът е търсил среща с пейзажа, подминавайки утъпкания път. Знанията, опитът, отношението към света и чувствителните му възприятия са го довели до разнообразни изобразителни средства, дистанция, смисъл и философия.
В синтетичните пейзажи творецът е заменил близкото виждане с единството на цялото зрително поле. Духът се носи над земята и свободно преодолява пространството. Успоредно с това той е успял да даде на тези далечни, фокусирани като филмов кадър изображения осезаем характер, без да спира погледа ни върху определени предмети. Те са загубили своята материалност и са се преобразували в различни времеви и пространствени системи, изградени от светлини и сенки.
Оптическата и пластична промяна в тези творби е предизвикана от обработката на материала. Повърхността пречупва светлината и носи усещането за различността на формите и структурите за техния природен или изкуствен произход и цветност, която сякаш се излъчва от материала посредством различните отблясъци и отражения.
Разнообразно подредените конфигурации в тези синтетични пейзажи създават усещането за разнородни ритмични различия и напрежения. Всички елементи в тях се свързват в едно цяло, за да се преобразят в знаци за пустиня, поле, вода, град, храм. Времето в тях изглежда застинало. Те сякаш са създадени от само себе си, без намесата на човешка ръка. Превръщат се в съзерцателно разработена материя, която художникът освобождава от вътре на вън, за да излъчва към нас усещането за присъствие, съществуване, самота, опустошение, красота.
Вгледаме ли се внимателно, разбираме, че това е една преживяна човешка реалност - реалността на нашия век, разказ за постоянно гравитиране на човека между небето и земята като ехо от загубената хармония на времето.

Аделина Филева