Бяло поле за младите
"Белият квадрат" се нарича едно от новите софийски изложбени пространства, разположено на ул. "Генерал Паренсов" 24. При откриването на първата си изложба "Началото" (30 май т.г.) галерията оповести, че ще представя произведения предимно на млади български художници.
"Белият квадрат" е сред малкото новопоявили се галерии с подобна насоченост. За реализирането на трудната задача, с която се захваща, галеристката Антоанета Попова е поверила подбора на авторите си на професионалист в тази област. Това е младият изкуствовед Светлана Куюмджиева. В първата експозиция тя включва произведения на утвърдени скулптори и живописци като Андрей Даниел, Ангел Станев, Павел Койчев, Станислав Памукчиев, Георги Баев, Крум Дамянов, Свилен Блажев, Емил Попов, Светлин Русев, Йордан Кацамунски и Валентин Старчев. Това щеше да е поредната банална изложба, ако не показваше малко познати ранни работи на художниците. По някакъв начин първата експозиция предизвестява следващата, в която са включени съвсем млади живописци, някои от които току-що са завършили образованието си, а други са напуснали НХА през последните една-две години. Това са Марина Маринова, Ивайло Христов, Елена Георгиева, Здравка Василева и Анна Подекова. Обединява ги темата "Интериор - Екстериор". В рамките на тези традиционни жанрове художниците показват индивидуален подход и така е постигната динамика в целостта на експозицията.
Изчистеното от излишни детайли пространство на галерията в неутрално бяло предоставя благодатна среда за изявяването на достойнствата на произведенията, подсилено от доброто им експониране. Здравка Василева акцентира вниманието в платната си върху предмети, свързани с ежедневието, като им придава настроение чрез сложно нюансирани топли цветове. Като цяло концентрирането върху материалния свят в работите е само отправна точка към постигане на психологически внушения, изразени от дълбоки колоритни гами и форми, граничещи понякога с абстрактното. В композициите си с дървета Марина Маринова работи на едри плоски петна, като залага на контраста между тъмно и светло, топло и студено. Софийските дворове на Елена Георгиева изплуват от мъглата в сиво, бяло, черно и синьо като отражения във водно огледало. Ивайло Христов е показал няколко малоформатни работи, изобразяващи голи тела в интериор. За разлика от останалите, Анна Подекова използва ярки цветови гами, интересни гледни точки и ракурси към заобикалящата я среда.
Първите две изложби на "Белия квадрат" обещават развитие в интересна, но трудна посока. Надяваме се галерията да удържи на предизвикателството.

Светла Петкова