Апел
Във връзка с последните събития в СДС искаме да привлечем вниманието към още един подобен случай. След пловдивската и софийската се задава и пернишка трагедия. В резултат на необмислените действия на нашия художник Людмил Веселинов пострада единството на СДС - Перник. И там организацията е на път да се разцепи заради появата на алтернативен кандидат за кмет. Поради тези драматични събития и още по-драматичните им последствия предлагаме и Веселинов (вече под името Разколников) незабавно да бъде изхвърлен от организацията.

Колективът на Култура