Център за академични изследвания, София
Институт за съвременно изкуство, София

Проект Визуален семинар
Програма за стипендианти

Обява за конкурс

Тематични приоритети на конкурса за 2003/2004 г.:

Градът, културното наследство и носталгията;
Образи на труда, образи на консумацията.


Центърът за академични изследвания - София (ЦАИ), и Институтът за съвременно изкуство - София (ИСИ), обявяват конкурс за две стипендии към проект "Визуален семинар" за есенния семестър на академичната 2003-2004 година.
Краен срок за кандидатстване - 10 септември 2003 г.
Обявяване на резултатите - 1 октомври 2003 г.
Допълнителна информация за проект "Визуален семинар" и за изискванията към кандидатите, можете да получите в Интернет на адрес: www.cas.bg или от Мария Василева, проектен координатор, тел. +359 2 831 9136, GSM: +359 98 419 003, е-mail: mariaart@bol.bg; maria_vassileva@yahoo.com