Кн. 15, бр.1/2003 на сп. "Критика и хуманизъм" е посветена на българското образование и неговите проблеми, тези и стратегии (водещ броя Димитър Вацов). Тя съдържа дебатите "Защо все не се случва гражданското образование в България - какво да е то и кой да го прави?" и "Гражданското образование - елитарно хуманитарно образование или компетентност на всеки гражданин", протоколи от експертните обсъждания на доклада "Ролята на българските университети за трансформацията на обществото" (самият доклад е публикуван в книжката) и на проекта "Модернизация на образованието", статии на Десислава Гаврилова, Христо Тодоров, Веселин Методиев, Майя Грекова, Татяна Дронзина, Маргарита Дишкова, Лилия Гурова и др.

К