Публична лекция на тема "Психодрамата и предизвикателствата на съвременния социален контекст" изнесе проф. д-р Томас Швингер от Германия (18 юли т.г., СГХГ). Професорът по социална терапия гостува в България за пети път по покана на Червената къща "Андрей Николов", фондация "Психотерапия 2000" и Нов български университет.
Томас Швингер акцентира върху "поемането на перспектива" като една от най-резултатните съвременни техники в психодрамата. Да се поставиш в отстранена позиция спрямо себе си, спрямо другите и спрямо комплекса от взаимодействия във външната среда, според Швингер, е в основата на разрешаването на конфликти и постигането на положителни промени. Гъвкавостта в ролевото поведение и обучаването в поемане на различни социални роли пък е психотерапевтичният метод за справяне с патологични състояния и девиантно поведение. Според проф. Швингер, най-болезнена в съвременния динамичен социален контекст е липсата на адекватни модели на взаимоотношения. Затова задачата на психодрамата днес е "да излезе на улицата" - своевременно да изгради новите социални мрежи в обществото, отнасяйки се към всеки индивидуален проблем като към индикатор за състоянието на цялото общество.

Анахит Хачикян