Литература в действие
Британски съвет - България съобщава, че на 20-26 октомври 2003 г. ще проведе ново издание на фестивала "Литература в действие". Фестивалът ще предложи разнообразие от авторски четения, музика и дискусии. В рамките на фестивала се подготвя двудневен уъркшоп на британските и българските участници. Британски съвет отправя покана към писатели и поети от страната да заявят желанието си за участие в уъркшопа и литературните пърформънси.
Изборът на участници във фестивала ще се направи въз основа на:
- интереса на кандидатите към литературния пърформънс;
- уменията да демонстрират своя опит в представяне на собствени текстове на живо;
- издадени творби.
При кандидатстването авторите трябва да представят:
- кратка творческа биография (до една стандартна страница);
- собствени текстове, подходящи за литературен пърформънс;
- мотиви за участие в уъркшопа и фестивала (до половин страница);
- лична визия за представянето на свои текстове, за взаимодействието си с другите участници във фестивала (до една стандартна страница) както и за бъдещето на литературния пърформънс в български контекст.
Срокът за подаване на документите е 30 август 2003 г. на адрес Британски съвет, София 1504, ул. "Кракра" 7, Леа Давчева.