Извънредно скромна (но пък обилно огласена) изложба по случай 90-годишнината на Съюза на българските писатели подреди Националният литературен музей. Показани са снимки и документи от историята на Съюза преди 1989 г., между които учредителният акт, препоръчителни писма за членство, лотарийни билети с ликовете на български писатели... (Прочее, предстоят избори - както за шеф на съюза, така и за шеф на музея.)
Експонатите могат да бъдат разгледани на ул. "Г. С. Раковски" 138 до края на месец август.

А. Х.