Уважаема госпожо Любенова,
Не съм в състояние, а и едва ли има смисъл да влизам в спор по същество с вашето възмутено писмо. Защото то не стъпва върху сериозни аргументи, а само възпроизвежда, при това на ниско равнище, някои доста тиражирани напоследък "патриотични" тези.
Позовавайки се на текст на нашия телевизионен наблюдател ("Отвред се носи: Сите българи заедно. Кафа..."), вие пропускате изцяло конкретния повод за неговата критика и се впускате в мащабни заклеймявания на всеки, който не отговаря на личната ви представа за патриот. Тук само искам да вметна, че нашият автор оценява качествата на даден телевизионен продукт, той не се занимава с глобалните отрицания, които се опитвате да му припишете. А че предаването на телевизия "СКАТ" (както и ред подобни нему, изброени от Митко Новков) е примитив, който не само не възпитава в патриотизъм, напротив - отблъсква всеки съвременно мислещ човек, е факт, не изискващ допълнителни доказателства.
Патриотичното възпитание, за което сте толкова загрижена, уважаема госпожо Любенова, не се постига с патриотарски клишета и спекулации на тема "Македония", а със сериозно и трезво отношение към собствената ни история и не на последно място - с качествени медийни продукти, посветени на тази тема.

К.Ч.