Изложба - фантом
- Вече няколко поредни години дипломантите от НХА излагат свои работи в галерията на "Шипка" 6. Какви, според вас, са целите на изложбата и изпълнени ли са те?
- Идеята е изложбата да стане традиция. Но точно по това време всички са много заети - и в Академията с приемните изпити, и на "Шипка" 6, а и самите абсолвенти бързат да приключат. Няма време изложбата да се осмисли, да развие стратегия, защото ако има потребност от подобна изложба, то тя е в разкриването на резултатите от учебния процес. Смисълът е да се направят изводи за всички специалности в Академията. Изложбата става вече 2-3 години, но за нея почти не се говори.
- Освен това продължава много кратко.
- Може би е по-добре да се прави през есента, когато идват новите студенти и започва учебната година. Тогава е време по-спокойно и за изводи. Новите студенти могат да видят какво е най-доброто, направено преди тях. Защото това е изложба на абсолвенти. Не е просто продукция, а неща, които са били защитени пред държавна комисия.
- Прави ми впечатление, че защитават повече студенти, отколкото после се показват в изложбата.
- Това също е слабост, породена от малкото време за подготовка. От пръв поглед се забелязва небрежността в реализирането на изложбата. Има салони, които са празни, а в други просто не е достигнало място. Така е и при нашата специалност - едва се събрахме, а на другите етажи има празни пространства. Някои са сложили десетки работи, които не са подбрани така, че да се разбере посланието. Когато се говори за изложби, напоследък се отбелязва и дейността на куратора. Чудно, но много хора все още се изненадват и се питат: Какъв е този? В случая става дума за стратегия, култура на представянето на отделните специалности и творбите. Толкова изложби има вече, в които изобщо висят някакви рамки-картини, безучастни към целостта на пространството, наречено изложба.
- Разкажете за вашата специалност. В Академията все още кретат вехти модели на обучение, а при вас нещата видимо се движат.
- През годините се събра силен преподавателски екип: професорите Варджиев и Домусчиев, доцентите Груев, Алексиев, Далкалъчева, Цачев, старши преподавателят Паунов и моя милост. По време на следването студентът от специалност "Книга и печатна графика" има контакт с всеки от преподавателите, но с различна интензивност - според спецификата на програмната насоченост. Така студентът се развива в среда от утвърдени художници, която умее да подкрепя и развива творческата индивидуалност на всеки.
- Неслучайно представянето на специалността "Книга и печатна графика" се откроява в изложбата.
- Нещата на нашите студенти, макар че са само петима абсолвенти от магистърската програма (Петя Ангелова, Иванка Тачева-Тотева, Капка Кънева, Димитър Петров и Бистра Мъсева), правят впечатление. Освен това, представянето е стегнато. Защо е нужно да се включват всички студенти?! Потърсена е стилистика за представянето на специалността в общото пространство на трите зали на "Шипка" 6. Извеждането на различността на специалностите улеснява възприемането на различните послания и поддържа интереса. Целта на обучението е развиването на дарованието. Задачите, които поставяме, са разнородни и това е свързано с развитието на идеите към сложност, свързана с бъдещата практика. Например имат дипломна задача "авторска книга", за която развиват цялостна идея. Те си създават текста, рисунките и пластическата форма на книгата. А тя не е формата, с която сме свикнали (хартията да се сгъне, да се подвърже и като се сложи златен варак, да стане красива). Това е продукт на графичното творчество. Мисля, че студентите разбират тази задача и тя им доставя удоволствие. В началото се опасявахме, че може да им е трудно, а се оказа точно обратното. Най-често задачата е свързана с детската книга, защото нагласата е, че като завършат, започват от нея. Другата задача е за учебник. Учебникът трябва да е съвременен и много интересен, да бъде очевидно присъствието на компютърната технология. Когато е поканен да прави учебник, художникът трябва да е обсебен от желание за личен принос в развитието на проекта, да намери мястото си в екипа, който следва обща стратегия. Оказва се, че художникът може да бъде водещ. Той може да провокира авторите към прегледност, към отделяне на пластовете информация, за бърз прочит, за прочит от различни възрастови групи. Третата част от дипломния проект е авторски каталог. Всеки избира с какво да се представи, като открие някаква по-странна функционална форма. Когато говорим за книга, не можем да не я свързваме с представите за бъдещо развитие. Най-хубавото е, че студентите усещат това. Трябва да се познават корените на наследството, разбира се. Капка Кънева направи детска книга-иглу. Развити са игрови функции, но рисунките могат да излязат и в малка детска поредица. В името на експеримента насърчаваме въображението дори в повече, до акумулиране на идеи, осъществими в по-добри времена. Цел на обучението е и осъзнаване на обекта на творчество като елемент от пространството във всичките му прояви, средата и потребата.
- Всяка година виждаме много добри и интересни резултати, но как стои въпросът с реализацията? Особено що се отнася до приложните специалности. Учебниците също могат да бъдат много по-добри.
- Ще бъдат. Сега има могъщи медии и технологии, пари и надпревара. Ние не можем да останем извън това. В момента е важно, че има идеи и виждаме накъде ще вървят нещата. Технологиите привличат, засмукват, те предлагат, те подсказват и новите форми, а другото е въображението, наблюдението на света и развитието, информацията. Наоколо всичко се променя и ние не можем да гледаме тъжно на това. Критикуват ни, че на защитите не сме поканили издатели. Но защо да ги каним? Дават обещания, но не са искрени. Вземат талантливи студенти на работа, но най-често ги карат да работят по чужди модели и образци, дори когато са боклук и кич. По-важно е студентите ни да израснат като творчески личности-художници със собствено мнение.

Светла Петкова


Професор Владислав Паскалев преподава в специалността "Книга и печатна графика" на НХА, която е ръководил в продължение на 10 години. Завеждал е сборната катедра "Графични изкуства" към изящния факултет. Бил е ректор на НХА в периода от 1992 до 1995 година. Носител е на награди от наши и международни изложби, от конкурси за шрифт и изкуство на книгата и печатната графика.
Разговор с
проф. Владислав Паскалев