Eвропалия: следите остават
На 28 юли т.г. екипът на "Европалия" и Центърът за култура и дебати "Червената къща" организираха кръгла маса на тема "Европалия - следите остават или Как държавата гради своите образи пред света". Форумът беше уважен от министрите Меглена Кунева и Соломон Паси.
В сесията "Експериментът 'Европалия'" с водещ Райна Гаврилова Еми Барух анализира организацията на "Европалия", гледайки към нея от България. Нейното изложение бе "контрирано" с белгийския поглед на Христо Георгиев към същата проблематика. Вера Петрова представи разказ за ангажимента на българските държавни институции с културния форум, Лиляна Деянова коментира проведените с участници във форума анкети, а Георги Лозанов - как българското културно присъствие в Белгия е било отразено в българските и белгийските медии. Предмет на разисквания станаха нормативната база и формите на финансиране при представяне на българската култура по света: Маргарита Борисова запозна аудиторията с правните аспекти на проблема, Радка Илиева и Васил Хаджиянков ни занимаха с неговите финансово-икономически и организационни аспекти. Александър Кьосев направи екскурс към българското представяне в Международния панаир на книгата в Лайпциг преди няколко години и предложи изводи.
След дискусиите работата на кръглата маса беше посветена на българската култура и образа на България. В сесията "Политиката на държавата при представянето на българската култура извън страната - поглед отвътре и отвън", ръководена от Копринка Червенкова, изложения направиха Деяна Данаилова, директор на дирекция "Международна културна политика" в културното ведомство, Десислава Гаврилова ("Резултатите от анализа на политиката на Министерство на културата в 'износа' на българска култура в последните пет години"), Светла Иванова ("Българските културни центрове в чужбина: функции, ефект. Взаимодействия между посолствата и културните институти"). Илин Станев направи обобщения върху комуникационните стратегии, целите, структурите и ефекта при представянето на българската култура в чужбина. В ръководената от Червенкова сесия на кръглата маса активно участва, отговаряйки на множество въпроси, Бисера Йосифова, зам. министър на културата. Димитър Камбуров води сесията, посветена на стереотипите в образите на България и възможностите за тяхната промяна. В нея Ивайло Дичев представи в исторически план градежа на българския образ по света, а Мила Минева представи резултатите от проекта по създаване на "Take it easy" - нова имиджова стратегия за България. Павлина Живкова се занима със случая "София прес".
По темата за партньорството между институциите при представяне на българската култура Райна Гаврилова разви разбирането за партньорството между държавните и гражданския сектор.

Култура