От 15 юли до края на август Националната художествена галерия показва изложбата "Избрани творби от колекциите на музея". Произведенията, подредени в залите за временни експозиции, изразяват желанието на институцията да възвърне позициите си в "културния пейзаж" на страната.
Структурата на експонатите проследява хронологически отделни етапи от развитието на българската живопис и скулптура от епохата на националното Възраждане до края на Втората световна война. Така погледът ни се спира първо на автопортретите на Захарий Зограф, преминава през пазарните сцени на Иван Ангелов и "Ръченица"-та на Иван Мърквичка, плъзва се по пейзажите на Никола Петров, за да достигне до произведенията на Владимир Димитров-Майстора, Златю Бояджиев, Кирил Цонев, Бенчо Обрешков... Някой от платната са познати на зрителите от предишната постоянна експозиция, но други се показват за пръв път пред публика (на Сирак Скитник, Жорж Папазов и др.) Новото е, че към всяка хронологическа група от произведения е поставена и информация, която набелязва основни събития и представители от периода.
През последните три-четири години галерията няма постоянна експозиция поради ремонта на помещенията в сградата. Настоящата изложба може да се възприема и като основа за бъдещата постоянна експозиция, която най-вероятно ще се подреди в края на тази или в началото на следващата година. Паралелно с нея ще продължава установилата се традиция за показване на изложби, които да допълват представата ни за българското изкуство.

С. П.