Културен коктейл


Право на отговор, Светлозар Елдъров
Сборяново - между сензацията и манипулацията, Диана Гергова

Кръгла маса за Европалия
Книгата на Калина Стефанова На театър по света, Никола Вандов
100 години Илия Петров, Ралица Гелева-Цветкова
Изложба Избрани творби от колекциите на музея в НХГ
Скулптурният симпозиум в Илинденци, Светла Петкова
Епизод в Античния театър в Пловдив, Юлиан Куюмджиев

Музика в Програма Христо Ботев през август
Конкурс по проект Преводи