За учителя Слава:

Студентите на Слава не просто са обучени да свирят на чело. Те са научени да се справят с всякакви неочаквани сурови изпитания, които животът може да им поднесе. Как може човек да не е завинаги благодарен за това.

Карине Георгиан


Неговият безпрецедентен артистизъм и човечност са винаги огромно вдъхновение за мен през целия ми живот.

Давид Герингас


Преподавателският му метод сякаш включваше в себе си следния парадокс: "Един челист трябва да бъде и поет, и човек на принципа." - ето това беше той и това очакваше от своите студенти.

Иван Монигети


В мига, в който нашият любим учител се втурваше в класната стая (често дълго чакан, защото е бил задържан от неотложни дела), той осветяваше нашия безцветен живот със своята енергия и блясък.

Елизабет Уилсън