Европейска Култура

Акцията 31 юни,
Тодор Полименов

В брой 27 от 4 юли т.г. публикувахме прочутата вече статия на Юрген Хабермас и Жак Дерида, първата реакция на нея откъм "новата Европа" - на Петер Естерхази, както и статии по темата за европейското бъдеще от Улрих Бек и Барбара Спинели.
В днешния брой публикуваме останалите статии от акцията "З1 май" - на Адолф Мушг, Джани Ватимо, Ричард Рорти, Умберто Еко, Фернандо Саватер. А също и реакцията на Ралф Дарендорф/Тимъти Гартън Аш.
Култура

Европа, търсена
и необходима
,
Фернандо Саватер

Нашият дом Европа,
Джани Ватимо

Европа и Америка,
каквито ги искаме
,
Ралф Дарендорф
Тимоти Гартън Аш

Между възраждането
и упадъка
,
Умберто Еко

Ядрото на Европа,
Адолф Мушг

Америка и Европа -
унижение или
солидарност
,
Ричард Рорти