Багрите на Армения е заглавието на изложба, която гостува на Националната художествена галерия само за десет дни (1-10 септември), но и това кратко време беше достатъчно, за да открием богатството на класическата арменска художествена школа. Изложбата показа 39 живописни произведения на 37 художници от различни поколения (родени между 1879 и 1951), живели извън границите на Армения, но свързали творческата си съдба с нея.
Трудно бихме разбрали и оценили арменското изкуство, ако не вземем предвид връзката с европейската и в частност с руската култура на XIX-XX век. Творческата среда на Москва, Тбилиси, Мюнхен, Париж, в чиято атмосфера се е развивал талантът на арменските живописци на границата на XIX и XX век, е изиграла определяща роля в художественото оформяне на живописците, свързали изкуството си с културата на Запада и Изтока.
Романтически тенденции, реализъм, завоеванията на импресионизма и сецесиона се свързват с националните традиции и създават самобитността на класическото арменско изкуство. Природата на Армения е главна тема в творчеството на много арменски живописци. Планината Арарат и езерото Севан - символи на страната - особено често са предпочитан обект за изобразяване. С имената на Седрак Аркелян, Мартирос Сарян, Седрак Рашмаджян... е свързана появата на нови теми и образи, оформящи облика на националната арменска култура. "Мартирос Сарян въплъщава асоциации - пише Ирина Багдамян в каталога към изложбата, - които обхващат Армения. Той е неин синоним и символ. Сарян е успял живо и образно да изрази арменския дух и светоусещане. Едновременно с това е новатор, открил нови пътища в изкуството от началото на ХХ век, ново отношение към света, нов, различен от класическия, художествен език. Сарян е роден колорист, майстор на композицията и рисунката. Влиянието му върху формирането на живописта в Армения е несъмнено и значително."
В изложбата Мартирос Сарян е представен с пейзажната композиция "Пролетен ден", 1929, която отразява спокойствието на арменския бит и живите, въздушни цветове на природната картина.
Експозицията обхваща разнообразие от похвати, изявява характерната изтънченост на класическата арменска живопис. Независимо дали гледаме пейзажи, портрети или фигурални композиции първото, което впечатлява, е колоритното богатство.

С. П.