Практично от Инна Пелева

"Учебна книга" нарича помагалото си Инна Пелева и предлага подходящ вариант, чрез който зрелостниците могат да се подготвят за матурата по български език и литература (второ равнище), а кандидат-студентите - за своя изпит във ВУЗ.
Предполагам, че тази есен проблемите в българското образование ще предизвикат най-голямото напрежение сред учители, ученици и родители от 12 години насам. Причината е ясна и съвсем не е единствена: предстои завършването по нов начин на цял един випуск от дванадесетокласници. Въпросите без отговор назряват в публичното пространство и сякаш не отговорите ги изпреварват, а множеството мними книжки и книжлета, които се появяват на пазара - все в помощ на ученика и учителя.
Учебната книга на Инна Пелева представя алгоритъм, който може да бъде използван от хора с различни стереотипи на учене и на писане. Част от учениците добре запаметяват, а друга част са творчески настроени. Важно е, че това не са взаимоизключващи се групи, а по-скоро групи, към които трябва да се подхожда по различен начин. Инна Пелева доказва, че думата "методика" не е мръсна дума и че когато човек пише подобни учебни пособия, първо трябва да се съобрази със своя адресат. Затова и авторката напомня, че жанровият формат на изпита е известен и характеристиките на аргументативния текст трябва да се спазят. И още: изпитната тема ще бъде фокусирана върху един текст и това е също толкова сложно, колкото и да пишеш върху проблем от цялостното творчество на автора. Че свободата при интерпретацията е важна, но за нея зрелостникът трябва да има достатъчна теоретична компетентност. Че литературните умения са нещо, което се гради с години и с търпение...
Интересно е структуриран и поднесен литературният материал в учебната книга. Първо се задават задължителните матуритетни произведения от дадения автор. Следва "предварителна работа", свързана с библиографската справка и насоките за интерпретация. В "черновата" е поместена примерна тема върху конкретно стихотворение, понятиен анализ на заглавието на стихотворението и стуктурирането на изложението. В "беловата" се развиват акцентите, представени прецизно и коректно. А формулировките на разработките са подбрани достатъчно обобщаващо, за да позволят с придобитите знания и умения, да се пише и по други зададени проблеми.
Инна Пелева предлага да се използват и учебниците по литература за 11. и 12. клас на издателство "Просвета" (2001, 2002). Действително, достатъчно широката информация в тях може да се превърне във функционално "фоново" знание при интерпретаторската работа и при ползването на учебната книга.
Само мога да допълня (понеже не съм рекламен агент на "Просвета"), че ако към препоръчаното се прибавят и двата учебника на "Анубис" (2001, 2002) за 11. и 12. клас, с авторски колектив Валери Стефанов и Александър Панов - ученикът би могъл да се справи и сам със своята матура по литература - без частни уроци.

Дияна Иванова

Инна Пелева.
Матура за отличен. Български език и литература. Второ равнище
. I и II част.
Издателство Просвета.
София, 2002.
Стр. 469.
Цена 16 лв.