Чудото Добрин
... Над всички, като най-зрял, е 11-годишният Добрин Петков, син на виолин-педагога Хр. Петков. Това дете притежава повече, отколкото е необходимо, за да стане един отличен виолин-виртуоз. Абсолютен слух, сръчност, темперамент, усет към правилна фразировка, извънредна чувствителност, вродена гранитна ритмичност, любознателност, скромност - това са неговите качества. Вкъщи - послушен син и трудолюбив ученик, на концертния подиум - отличен виолонист, между оркестрантите - прилежен изпълнител и в прогимназията - акуратен диригент. През седмицата на "гостоприемна София" младият Добрин участва като солист в един оркестров концерт под диригентството на Венедикт Бобчевски. Малкият виолонист изпълни в средата на концерта многоизвестната "Испанска симфония" от Лало за соло-цигулка с оркестър...
Още в самото начало първите солови фигури прозвучаха с бравурен размах и са достатъчни да ни убедят в изключителната дарба на единадесетгодишния. Това не е детско музициране. Тоновете заливат залата и при тая звучност, сила и чистота забравяме, че на подиума солистът е дете. ... Бащата може да бъде горд, че като учител е научил много добре собственото си дете.


Д-р В. Спасов

Из За децата-чудо и за Добрин Петков
в. Литературен час, брой 9, 5 юни 1935