Внезапно почина писателят

Валентин Пламенов.

На лавицата на неговото прозаично, фейлетонно, драматургично и сценарно творчество напълно обяснимо лежаха наградите "Чудомир", "Алеко", "Златният Мирон"... На лавицата на редакторското му майсторство - вестниците "Стършел", "Нов Българан", "Пардон"...
Започна с иронични разкази, в които имаше и възторг, и горчивина, и вяра в хората, сред които живееше. През последните години в творбите му имаше и отчаяние, и скептицизъм...
Като всеки добър хуморист беше тъжен човек - един от привилегированите жители на земята на Станислав Стратиев, когото смяташе за свой учител и боготвореше.
Поклон пред светлата му памет!


Култура