Изборът на "Култура"


Иван Методиев
Повече тишина
Издателство Факел
София, 2003
Цена 2 лева