The Seven Saints

Диригентът Димитър Григоров и младите му колеги от хора към църквата "Св. Седмочисленици" издадоха пореден свой компактдиск с ортодоксални песнопения. Някои от тях можете да чуете в неделната служба на самата църква. Тя се посещава много. Посещава се и заради хора, и атмосферата, която създава на богомолците. По особен начин автентична, изпълнена със съчувствие, съучастие, съсмирение. Атмосфера и на чисто музикантско присъствие, налагащо се с онази всеотдайна спонтанност, присъща само на високия професионализъм.
Днес 15-те певци от вокалния ансамбъл изглеждат напълно погълнати от идеята да продължат столетната традиция на своите предшественици и да впишат в нея собствената си звукова история. В тази традиция блести името на Добри Христов като диригент и композитор на църковния хор от 1918 до 1928 г; не са забравени и записите, които той е направил за Пате Маркони, Колумбия и Хиз Мастерс Войс.
Сега, от няколко години, хорът отново се разтваря, отново създава особен климат около себе си. На очакване. Очакване нещо да се случи. И то се случва. Или под църковния купол, или в концертната зала, или на запис.
Църковни песнопения съставят програмата на компактдиска. Започва с Кедров-син и завършва с вечновременното "Отче наш" на Кедров-баща. Песнопения от Добри Христов, Глазунов, Иполитов-Иванов, Архангелски, от анонимни автори изпълват пространството със строгата свежест на изградената и завършена, бих казала, звукова естетика. И подчинена на канона, и модифицираща "чертите на пророчествата му". Движението на самата материя следва линията на точния рисунък; в тази изискана, някъде аскетична графичност "просветват" цветовете на неочаквана експресия. Тя идва или от високия женски солиращ глас, или от малко повече задържания тон, или от дъха мълчание. Тук общението с "високото" не призовава към стоически аскетизъм; то се извършва с чувство - болка, успокоение, смирение, тъга и откровение. Чувството се подчертава и чрез вълненията, движенията на цвета, на нюанса. Няма вибрато, но има динамични "вълнения", които правят звука да вибрира по хоризонтала; ефектът е не само пространствено-акустически; ефектът е внушаемост, която сякаш не се измерва с нищо.
Този вокален ансамбъл преди време изпълни изумително трудната партия на кантатата "Das Augenlicht" от Антон фон Веберн. Преди дни се завърна от Фестивала за старинна музика "Лаос Полифония" - Белгия. Всяка неделя може да бъде чут в църквата "Свети Седмочисленици".

Екатерина ДочеваВградени
ноти