През води и гори... чак в Полша

Неотдавна в Българския културен институт във Варшава се състоя премиера на новото полско издание на повестта за деца на Емилиян Станев "През води и гори". Преводът е на д-р Анджей Новосад и излиза в краковското издателство "Skrzat", а изданието е подпомогнато и от Центъра за книгата към българското културно министерство.
Д-р Новосад се е справил блестящо с превода на сложния текст, разкриващ богатата палитра на българската природа. Пред читателя оживява животинският свят, населяващ полето, гората, блатото; стотици са техните обитатели, всеки със своите привички и особености. И сред този чуден свят бродят Бързоходко и Повлекана, срещат се с птици, катерици и други горски обитатели и осъществяват своето невероятно приключение, в основата на което Емилиян Станев възхвалява приятелството, взаимопомощта и любовта им към родното поле, където те се завръщат, за да продължи цикълът на живота - отново същият, поновому неповторим.
Преводът показва не само добро познаване на езика, но и многото душа и сърце, вложени от д-р Новосад, който все повече се налага като един от най-добрите преводачи на българска литература в Полша. С помощта на биолог-консултант е постигнат и перфекционизъм при уточняването на горските видове. Отличното полиграфско решение на книгата, добрите илюстрации на Йоланта Адамус-Людвиковска доближават текста до детската душа и съзнание, осъществяват отличен изобразителен еквивалент към словото на Емилиян Станев. Не можем да не отбележим и картинния речник в края на книжката: неговото появяване не е случайно - във времето на високотехнологично развитие много от описаните животни са вече непознати на децата. А наличието на този речник, убедена съм, ще приобщи текста към детските познавателни способности. Преводачът е снабдил книжката и с послеслов, в който разкрива основни моменти от творчеството на Емилиян Станев и качествата на преведената повест, като припомня и основни моменти от полската рецепция на един от най-добрите български прозаици на ХХ век.
Премиерата на книгата в Българския институт във Варшава беше посетена отлично. Прожектирани бяха филмите "Емилиян Станев - човекът" и "Из дневниците на писателя", собственост на великотърновския музей на писателя. Прочетен беше и спомен на Емилиян Станев за Полша от посещението му там през 1957 година.
Премиерата показа, че двете литератури - полската и българската - общуват взаимно, проникват една в друга и осъществяват онзи духовен обмен, който само литературата и изкуствата могат да направят.

Радка Пенчева

Emilian Stanev. Guzdrala I Raptus. Przez gori I wody. Tlumaczenie Andrzej Nowosad. Ilustracje Jolanta Adamus-Ludwikowska. Wydawnictwo Skrzat. Krakow, 2003. 127 s.