Изборът на "Култура"


Поезия на планините и водите
Старокитайска поезия
Превод от старокитайски Антоанета Николова и София Катърова
Оформление Яна Левиева
Издателство Стигмати
София, 2003