Отговорът на религиозния човек

Както се вижда, този пореден авторски компактдиск на естонеца Арво Пярт, издаден отново от ECM Records, излиза миналата година - сякаш отговор на страшните събития от 2001 и последствията от тях, някои от които още не са ни известни. Идеята за паралелно, дори за заедно живеене на хора с различни култури, с различни религии доминира в подбора на творбите.
Интересното тук е, че композицията, която събира звуково по гениален начин два свята в себе си и, съответно, е озаглавила целия диск, трае само 7 минути. И е инструментална. Но посланието й е по-ясно и по-категорично от какъвто й да е текст. И, като всички гениални неща, абсолютно семпло. Поне на вид. Музикалната идея се съдържа в едногласен мотив, който на места звучи в оркестър-унисон, на места - проблясва в акордова структура. Чува се навсякъде... И така в продължение на седем минути се редят фраза след фраза, приютили ориенталския едноглас и акорда, символизиращ западната култура. И двата знака - и на Изтока, и на Запада - звучат прекрасно последователно и заедно. Енергиите им имат една посока на развитие; една цел и осъществимост; знаците им се съотнасят с подобаваща толерантност в цялото. Никакъв друг текст не би бил толкова ясен, колкото този музикален текст с "тежък" ладов товар. Тук различията са експонирани и заради това сякаш да ни бъде показан един модел, как те могат да се допълват взаимно. В пиесата това се получава с прогресираща енергия. Енергия, която като че ли тласка слуха да насочи зрението нагоре. Към високото. Там, накъдето обръща взор религиозният хуманист. Не фанатикът, не зашеметеният от догмата и предразсъдъка. "Всички сме подобни, независимо че сме различни" - е едно от възможните тълкувания на посланието на Пярт в неговата музикална притча "Orient & Occident"(2000). Две псалмодични композиции допълват програмата на компактдиска "Como cierva sedienta"(1998) - Псалм 42-43 (41-42), версия за женски хор и оркестър с буквален превод "Като жадна кошута", а с библейски (1924 г.): "Както еленът пъхти за водните потоци" и Пилигримска песен - Псалм 121 (120), версия за мъжки хор и струнен оркестър (2001). В първата Пярт използва испански превод на Светото писание; тъкмо това звучене на текста му е необходимо, да избистри по-силно идеята за Изтока, за Ориента заедно с модалния език, заедно с начина, по-който музикалното време "се разстила". При Пярт това е изключително важно. Неслучайно записите му се изпълняват от няколко души, за които "играта на тинтинабули" е красиво и знайно предизвикателство. Сред тях често е диригентът, реализирал пиесите и в настоящето издание, естонецът Тъно Калюсте, на когото му е съвършено ясна тази много проста наглед фактура, криеща в себе си комплицирана музикална субстанция. И силни духовни послания, които внушават вярата на вдъхновения религиозен човек Арво Пярт, който в скръбта си винаги ще внушава, че "Господ ще те пази от всяко зло; ще пази душата ти". Друг е въпросът, че всеки от слушателите на музиката му е свободен да направи своя избор - да се вслуша или да подреди в снобската си колекция поредните екземпляри.

Екатерина ДочеваВградени
ноти


Arvo Paert
Orient & Occident

2002 ECM Records