Бурята в Албания
От 4 до 6 септември 2003 г. спектакълът "Бурята" по Шекспир на Народния театър "Иван Вазов" (режисьор Александър Морфов) участва с успех в Международния театрален фестивал в Бутринт, Албания.
Вестник "Кориери" в броя си от 7 септември на страницата за култура публикува отзив за представянето на Народния театър под заглавие "Лудият" Шекспир на българите", в който четем: "Основа на достойното и много цялостно представяне на българската трупа е техният подход, изпълнен с чувство за хумор, самоирония и радост, които са единствените средства, с които се прави театър." Вестникът цитира и изказване на Александър Морфов, направено след представянето на фестивала: "Първата версия на "Бурята" по Шекспир поставих по един толкова жизнерадостен начин, че тя да може да бъде оценена като малко луда. Това беше така, защото, връщайки се назад към 1992 година, ние мисловно си бяхме поставили целта да променяме света, който ни заобикаля. Днес не намирам такива основания или такава позиция. Но моята надежда е, че чрез този подход постановката може да стане много интересна. Мисля, че ако една постановка се представя като музейна реликва, то в нея ще липсва чувството."
Вестник "Албания" също в броя си от 7 септември пише: "Българската трупа включва едни от най-добрите български актьори, сред които Кръстю Лафазанов, Юрий Ангелов, Рени Врангова, Мариан Бозуков, Надежда Христова и др."
Ежедневникът "Шекули" на 9 септември помества на страницата за култура голям материал, посветен на фестивала и българското представяне под заглавие "Шекспир говори прекрасно на български". В статията четем, че "из цяла Европа българските актьори са си спечелили славата на прекрасни изпълнители на комедийни роли. Но участието на Народния театър "Иван Вазов" в Бутринт показа, че те са прекрасни и в драматическото изкуство, защото представиха успешно най-великия автор на всички времена. Успехът на българската трупа се дължи на професионалната актьорска игра и на органичната връзка в изпълнението. Реалистичната и поетичната концепция в представянето на фантасмагоричните герои от "Бурята" преодоля езиковата бариера в контакта с публиката. Тази Шекспирова пиеса е сериозно изпитание за всеки режисьор, но Александър Морфов показа, че той успешно се е справил. Режисьорската му работа трябва да бъде оценена и заради политическия заряд на постановката, въпреки че някои от нейните елементи ни връщат към 70-те години."
Пак в ежедневника "Албания" от 9 септември е поместен материал под заглавие "Успехът на българската "Буря" в Бутринт". В него се цитират откъси от интервюто на Морфов след представянето на Народния театър. В колонката "Критики" са приведени отзиви на други режисьори. Албанският режисьор Михалак Люараси казва: "Както много други режисьори поставяли Шекспир и Александър Морфов се е постарал да намери онези елементи в концепцията, замисъла и сценичния език, които да отговарят на нашето съвремие и да бъдат адресирани към днешния зрител и съвременната действителност". Ружди Пулаха (албански режисьор) пише: "Подходът на Морфов показа, че той е един от "внуците" на Шекспир, защото си е поставил за цел да дообогати наследството на своя "дядо".
Представлението демонстрира изключително майсторство по отношение на цялостната постановка и като цяло актьорските превъплъщения на българската трупа бяха отлични".
"Смятам, че спектакълът на българската трупа е точен, защото и самият Шекспир е писал "Бурята" в пет варианта. Както е известно Шекспировият театър е народен и българският режисьор Морфов е взел това предвид при адресирането на своите послания. От гледна точка на организацията на фестивала и на контактите с публиката участието на българския Народен театър в Бутринт бе един исторически момент. Това представление трябва да остане в аналите на фестивала. Двама са мъчениците на Шекспир в Европа - Томас Остеринг и Александър Морфов. Спектаклите на Морфов са представления, които се поставят след катастрофи" - цитира "Албания" изказване на сръбската театрална критичка Драгана Боскович.

К