Петринел Гочев показа в галерия "Средец" на Министерството на културата цикъла "Евангелски сюжети". Изграден от 7 картини, 2 детски портрета и 4 скулптури, той е работен през последните 2 години.
В произведенията си художникът се е съсредоточил върху изобразяването на сюжети "около раждането на Спасителя и преди появата на чудесата му", като се впечатлява от факта, че световноизвестни автори от различни периоди са се вдъхновявали от темата. Разбира се, подходът на Петринел Гочев е подчертано индивидуален, в духа на характерния му стил. Неговите "Евангелски сюжети" са изградени в сиво-синя гама с меки пастелни тонове.
Донякъде напомнят литографски отпечатъци, но това се дължи на специфичната техника, използвана от автора. Основния тон на цветните петна той запълва с фини надрасквания, което кара образа да пулсира в светлинна дифузия. Голямоформатните картони проследяват, подобно на анимационен филм, "Благовещение", "Бягство в Египет", "Страстите на Йосиф и Мария", "Цветница ("Влизане в Ерусалим")". Образността на художника се колебае между илюстративното и картинното, но винаги успява да намери точната мяра. Той подхожда към отделния типаж с изключително внимание, но винаги постига единство в картината. Лицата притежават характерна физиономика, която ни става някак близка и симпатична. Успяваме да се докоснем до главните герои, които, режисирани на плоскостта, сякаш дишат и чувстват, а едно от лицата винаги отправя игрив поглед към нас, зрителите.
Част от експозицията са и няколко керамични скулптури на бременни жени. Около 50-сантиметровите фигури се отличават с раздвижена композиция и изискана пластичност и допълват по особен начин основната тема на изложбата.

Светла Петкова