Културен коктейл


Конференция за взаимодействията на Балканите, Венцислав Димов
Ученическата енциклопедия Цялата вселена - всяка сряда
Стихосбирката Сърце под снарядите на Изет Сарайлич, Марин Бодаков
Малък градски театър Зад канала - в началото на новия сезон
Песни за малки и големи на Илдъз Ибрахимова, Елена Драгостинова
Изложбата Евангелски сюжети на Петринел Гочев, Светла Петкова
Мистичен път на Невена Стефанова - на македонски, Катица Кулавкова
Спектакълът Бурята на Александър Морфов в Албания

Музика в Програма Христо Ботев на БНР