10х5х3 е инициатива на секция "Живопис" към СБХ и е сред събитията от началото на сезона. Експозицията, разположена на два от етажите на "Шипка" 6, събра кураторските проекти на десет изкуствоведи от различни поколения (Весела Христова-Радоева, Димитър Грозданов, Искра Траянова, Мария Василева, Ружа Маринска, Румен Серафимов, Светла Петкова, Светлана Куюмджиева, Свилен Стефанов и Филип Зидаров). Всеки представи по пет автора, отговарящи на концепцията му за живопис, които от своя страна се изявиха с по три живописни произведения. Идеята бе чрез избраните художници и творби да се възпроизведе картината на съвременната българска живопис. Изложбата "10х5х3" се отличи с разнообразие, без да претендира за изчерпателност и панорамност. Нейната цел не беше да очертае границите на живописта, а да представи различни нейни страни. С текстовете към всеки проект кураторите поставиха началото на диалог върху проблемите на българското изкуство.