Живопис по формула

Изложбата 10 х 5 х 3

Разнообразие/еднообразие,
Стойка Цингова

Художници/живопис,
Диана Попова