За букварите

Какво и как представят учебниците?,
Марин Бодаков

Искрено, но не лично,
Василка Радева