Долината на политическото мълчание
Връщам се към медийната част от дебата по повод 800-те дни на правителството, организиран от Центъра за либерални стратегии и вестник "24 часа", в която взех участие, защото там правителственият говорител Димитър Цонев сам и вероятно напълно неволно определи цената на политическото мълчание. Той обвини медиите, че са конструирали образа на министър-председателя преди всичко от митове - че обичал хазарта, че бил противник на НАТО, че бил агент на КГБ, че нямал българско гражданство, че се върнал, за да си върне имотите и т.н.
Действително, през изминалите 800 дни изброените сюжети блуждаеха из медиите, но не стана ясно кое точно ги превръща в митове. В най-добрия случай говорителят използваше понятието като евфемизъм на лъжа. Затова му предложих да го изостави - то и без това е обраснало с разбягващи се значения, и да го замени с по-баналното и по-близкото до журналистиката понятие "въпрос". Така бързо ще се разбере, че като митове всъщност му се привиждат журналистически въпроси, които дълго не са получили никакъв или поне достатъчно аргументиран отговор. Онези, които все пак получат - като въпроса за гражданството на министър-председателя например, просто отпадат от дневния ред на медиата, а останалите постепенно вампирясват, тропат по тъмните ъгли на институциите и не ги оставят да си свършат работата, както би казал самият министър-председател. Тъкмо този тропот е цената на политическото мълчание - вампирясалите въпроси шумно поемат функциите на липсващите отговори.
Излиза, че за властта, която иска да пази мълчание, са опасни не само отговорите, но - дори повече - въпросите. И именно тук на помощ идват подготвяните законови промени, според които журналистите, ако огласят държавна или служебна тайна, ще лежат в затвора в срокове, съизмерими с тези на наказанието за убийство.
Нищо, че нито те я определят, нито те имат ангажимент да я пазят и нищо, че понятието "тайна" е мътно поне колкото понятието "мит". Важното е журналистите да обикалят около институциите колкото се може по-отдалеч и то тихо, на пръсти, та тропотът по тъмните ъгли най-после да изчезне. Разликата между изминалите и предстоящите 800 дни може би ще е в това, че първите бяха на неполучените отговори, а вторите на незададените въпроси.

Георги Лозанов