Народният театър "Иван Вазов" ще чества стогодишния си юбилей в първата половина на 2004 година.
Някои оспорват датата, дори годината на основаването му, но никой не оспорва значението на Народния театър за утвърждаването, популяризирането и развитието на сценичното изкуство у нас.
Пътят на този пръв по важност български театрален институт е преминал през върхове и безликост, през продуктивни търсения и недопустима за изкуството успокоеност, но винаги в него са работили творци (актьори, режисьори, драматурзи, сценографи и композитори), които правят лицето на нашия театър.
През последните години Народният театър сякаш се връща в младостта си: организационни перипетии, някои очевидни творчески провали, но и достатъчно много на брой прекрасни спектакли, които достойно представят съвременния ни театър и на много сцени по света.
Млад столетник! Това винаги заслужава вниманието на зрителя...
С публикувания текст започваме поредица от материали, свързани с приближаващата стогодишнина на Народния театър "Иван Вазов".

Н. В.