Паневежис! - както се казва: Кой не е чувал за този литовски град, кой не е чувал за театъра в него. Театърът на Донатас Банионис. Та именно в този театър на 28 септември имаше премиера спектакълът "Nesijuok savo artimo zmonos ikandin". Ясно е, че става дума за българската пиеса Всеки цвили подир жената на ближния си от Анна Петрова (режисьор Невена Митева, художник Елена Иванова, превод Бируте Желвите).
Не се случват често такива събития, още повече в близката на сърцата ни Литва!

Н. В.