Два от замислените четири тома "Избрани произведения" представи класикът Атанас Славов (6 октомври т.г., НДК).
"Луи Армстронг в страната на славеите" и "От Яворови до Елхови" обхващат мемоарната проза и белетристичното творчество на автора. "Атанас Славов осъществява своята идеологически подкована стратегия как се издават книги с частни спонсори", откри премиерата Йордан Ефтимов.
За книгите на "американеца от Сливен" детайлно говори Михаил Неделчев. Литераторът обърна внимание на описанията на българските артистични обиталища, в които характерът се разкрива дори по начина на напиване: "Вижда се, че по един начин пие Константин Павлов, по друг - Любомир Левчев." "Светът на Славов е продукт на трагическите сюжети на освобождаване от утопиите на лявото. Пъстър, но балансиран и взаимно мотивиран свят", каза още Неделчев.
Самият Атанас Славов обеща съвсем скоро да представи и останалите два тома - този път поезия и очерци.

Анахит Хачикян