Стоян Камбарев

(1953-1998)

Пътуване в пространството,
Сия Папазова

Може би последните му
записани думи