Трети национален конкурс за българско произведение в 7/8 - този път за балетна творба - е организиран от фондация "Свети Георги Победоносец" и Оперно-филхармоничното дружество в Пловдив.

Според статута:

1. Конкурсът е анонимен.
2. Препоръчително е в произведенията да намерят трайно място интонационни и метроритмични особености, характерни за българския музикален фолклор.
3. В конкурса магат да вземат участие композитори, независимо от тяхната възраст, пол и националност.
4. Всеки участник може да представи само по една творба.
5. Премираните автори от предишните конкурси се изключват от право на участие.
6. Авторите сами определят заглавието и формата на произведението.
7. Не се допускат произведения или фрагменти от тях, създадени преди октомври 2002 г.
8. Произведението се съпровожда от програма, която да даде възможност за бъдещо изграждане на балетна или танцова постановка.
9. Времетраенето на произведенията трябва да бъде не по-малко от 15 минути и не повече от 20 минути.
10. Произведенията трябва да бъдат представени във вид на четлива партитура в два екземпляра. Произведения във вид на клавир или написани за състави, различни от упоменатия в т.12, не се разглеждат.
11. Авторите представят клавирен или компютърен запис на произведенията, или запис на CD в два екземпляра.
12. Произведенията се изпълняват от оркестров състав, чиято структура е от вида: 2.2.2.2, 4.2.3.1., арфа, ударни инструменти и тимпани (не повече от трима изпълнители), щрайх.
13. Представените изпълнения ще бъдат оценени от жури, съставено от изтъкнати музиканти. Номинираните произведения, които се изпълняват от оркестъра, са минимум 4 и максимум 6, като броят им зависи от времетраненето на самите произведения.
14. Представените произведения се оцененяват и от второ жури, съставено от слушатели.
15. Номинираните произведения за заключителния концерт се избират чрез съпоставяне на желанията на двете журита. При наличие на разногласие журито от публиката има право да избере едно от произведенията за заключителния концерт.
16. Решенията на журито се вземат с единодушие или с обикновено мнозинство.
17. Решенията са окончателни и не подлежат на оспорване.
18. Три от произведенията, допуснати до заключителния концерт на конкурса, се премират.
19. Общата сума на наградите е 10 000 долара.
20. Първа, втора и трета награда се излъчват на заключителния концерт чрез гласуване на публиката.
[...]